خیلی بد ِ که این 'تصور' و داشته باشی که پس ِ مسائل و می فهمی 
که وقتی تو ی لابی ِ مرده ی خواجه نصیر نشستی -همون لابی ای که تو ش کیف پول در امان می موند آره همون- و ی ِ پرسش نامه دادن دست ت و فکر می کنی می فهمی اگه این مجموعه سوال و فلان جور جواب بدی خلاف ِ "هنجار" جلوه می کنی
که وقتی داری 16 پرسنالیتی پر می کنی تصور کنی الان با این مجموعه جواب درون گرا جلوه می کنی
که وقتی رز می گه موندم چرا اون شب فکر کردم این شال نارنجی بد رنگ خوش رنگ ِ فکر کنی تو پس ش پشیمون ِ که این قدر زود برا ت با ذوق که ا ِ چه قدر بهت می اد ،کادو خریده

* نمی تونی راحت زندگی کنی ..
منبع اصلی مطلب : -
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : من امروز در گرید ِ 3 ِ افسردگی بودم